12 Ocak 2012 Perşembe

Mum ile Pervane


  


      Aşk odu evvel düşer ma’şûka andan âşıka
     Şem’i gör ki yanmadan yandırmadı pervâneyi


      FuzûlîEvvvela mum bir kıvılcım yolladı pervaneye.Pervane bu kıvılcımdan güç alarak sevdalandı muma.Hikaye mumun ateşinden filizlendi velhasıl pervane bu aşkın sebebi ve sonucu zannedildi.Aşk ateşi önce muma düştü ardından o tılsım pervaneyi bu aşkın yoluna adadı.Yani maşuk aşıkın kalbine aşk harını savurdu sonra maşuk olmaya yaraşır tavrından öteye geçmedi.Pervane mumu gördü ki o andan itibaren mumda gördüğü şey artık aşktı.Sevdasını dile de getirdi muma,ispatlamak için pervane olma yolunada baş koydu.Geceleri mumun ateşiyle kalbini ısıttı,gündüzleri mumu güneşi farzetti.Aşk pervanenin kalbini mumun ateşine çoktan atmıştı.Bundan sonra pervane aşkının yolunda her türlü ezaya seve seve katlancak ve bunu aşkın kendi bilecekti.Pervane mumun etrafında döndükçe aşktan gelen herşeyi başının üstünde taşıyacaktı.Gözlerini ve gönlünü mumun ateşi saran pervane bir aşıka yaraşır biçimde seven olma yolunda çabasına kendini adamıştı.Sevgisi onu pervane kılmıştı muma.Madem aşık idi bu uğurda her acıyı içine çekmeliydi.Ne kadar acı ve eziyet çekerse o kadar aşk olacaktı pervane.Pervane maşukunu kazanmak için etrafında dört dönüyordu.Geçen günler onu mumun ateşine daha bir yaklaştırıyordu.Canı yanıyordu ateşi yüreğinin ta içini yakıyordu ama bu pervaneyi muma daha da yaklaştırıyordu..Pervane artık bu döngüyü yakınen hissetmek istiyordu.Bu ona aşk için kendinden vazgeçmeyi öğretmişti.Canı yanıyordu ama muma daha da yaklaşıyordu.Pervane aşkı için tüm cesaretini toplamıştı.Cesareti gözündeki korkuyu perdelemişti yada aşkı..


Bu kararlılıkla pervane mumun ateşine çok yaklaştı gönlü ve aşka kanatlanmış kanatları o ateşle yandı.Bu dokunuş artık onu aşk acısının içine çektikçe çekmişti.Hem acı çekiyordu hem de bu acıdan mutluluk olarak besleniyordu pervane.Mumun ateşini kanatlarında hissettiği anda inancı yüreğine yerleşmişti.Vuslat artık yakındı onun için.Aşkı acısından besleniyor,mutluluğu vuslatın hayaliyle tadıyor,muma yaklaşma cesareti daha da yiğitleşiyordu pervanenin kalbinde.Vuslat yolunda çekilen herşey mumu gözünde maşuk kılıyordu.Takatı kalmamıştır pervanenin,yangını mumun alevinde onu bitap düşürmüştür.


 Muma gelince,maşuk ya bunların hiçbirini görmez yada görmezlikten gelir.O çevresinde dönüp duran aşkı edasından ödün verip görme lütfuna düşmez.Onun ateşi maşuk olmasından daha da güvenli yanmaktadır.Ama ateşini söndürmeye niyeti yoktur çünkü o mumdur ve her daim alevi kalbinin içinde yanacaktır.O ateşi aşıkın gönlüne hep göndercektir.Maşuktur  ya mum gücünü kaybetmez emindir kendinden.Sevilen olmanın gücü sevenin gayretinden gelmektedir.Ama o ateşin kendisisidir.Öle ki gönlünün ipi hep yanmaya mahkumdur.Yandıkça erimektedir,eridikçe üzülmekte belki de gözyaşı dökmektedir.Çaresizki mumun gözlerinden akan her yaş onu alevini canlandırmaktan başka bir işe yaramamaktadır.Mumun gönlündeki ateşi söndürecek gözyaşı onda yoktur.Gözlerinden közler damlamaktadır.Maşukta yok olmaya mahkumdur çevresindeki aşıkın yolunda erimeye mahkumdur.Pervane mumun ateşiyle can versede o ateş gönlünü gülistana döndürmüştü.Mumun yangını pervane için atıldığı gül bahçeleriydi.Canını cananının canında bulmuştu pervane.Pervane zaten mumun ateşine düşmeden aşk ateşiyle yanmaya başlamıştı.Mumun ateşine gönlündeki ateş yaklaştırıyordu pervaneyi.Can vereckse cananının dizlerinin dibinde ölmeliydi pervane.


 Sevmek tüm bu çileleri mübah kılıyordu zaten.Mumda pervanenin acısyla kendi alevinde acı çekmeye başlamıştı.Artık kendi alevi canını çok yakıyordu mumun.Dışı etrafı aydınlatıyordu mumun,içi kendini yakıyordu.Maşuk aşıkın yangınını içine çekmişti sanki.Mum acı çeksede dimdik durmaya çalışıyordu,pervane aşkından yokolurken ama bilmiyorlardı ki mumun ateşi onu da eritiyor aşıkın sonuna götürüyordu.Aşk seven için de sevilen için aynı sonu hazırlamıştı.Aşk sevilenden sevene bir yangın ile başlamıştı sevenin kalbinden sevileni alevlendirmişti.


  Aşk ruhumuzu saran,pervane kılan sonra kendi ateşimizde sınayan ah minel aşk...

0 yorum:

Yorum Gönder

© Yazı Dünyam, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena